Haptotherapie Hoorn
Marleen
08/22/2023
1 min
0

Praktijkvoorbeeld

08/22/2023
1 min
0

Carolien kwam bij mij met  hyperventilatie- en spanningsklachten. In het verleden is ze gepest en ook in haar huidige leven had ze weinig bevredigende relaties met mensen. Daardoor had ze zich gewapend. Ze beet van zich af waar nodig, stelde zich stevig op. Tot ze het laatste jaar echt overbelast was geraakt door problemen op haar werk, zorg voor kleine kinderen en haar relatie die steeds meer onder druk kwam te staan. Carolien was behoorlijk sceptisch bij de aanmelding. Na de eerste ervaring op de behandelbank  zei ze tot tranen geroerd; ‘Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar ik voel liefde als jij me aanraakt. Op zo’n manier als ik eigenlijk alleen bij mijn moeder ken.’ Natuurlijk prachtig dat Carolien de moed had zo direct door haar pantser heen te voelen naar de eigenlijke behoefte die we allemaal hebben; namelijk die van geraakt en aangeraakt worden, delen met onze omgeving en verbinden met anderen. 

Dat Carolien haar werkelijke behoefte kon erkennen,  zette de eerste veranderingen in de relatie met haar partner in. Waar ze eerst alleen maar de aanval koos als hij niet aan haar verwachtingen voldeed, kon zij zich nu kwetsbaar opstellen. Daardoor kreeg ze heel andere antwoorden terug dan zij gewend van hem was. Zo kon er weer zachtheid in hun relatie ontstaan. Op die manier kon Carolien haar ervaringen vanuit de therapie meenemen in haar dagelijks leven, in de omgang met zichzelf en anderen. Door weer te voelen en contact te maken, zijn haar spannings- en hyperventilatieklachten steeds verder afgenomen.

 

Reacties